Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Beetje saai maar wel belangrijk

Bij het maken van een afspraak bij Anja Versteden Fotografie, gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Een paar algemene zaken
 • De foto’s en tekst op www.AnjaVerstedenFotografie.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Anja Versteden. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken en de tekst lezen, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Anja Versteden Fotografie. Hiervoor gelden namelijk andere bestandsformaten en prijzen.
 • Anja Versteden Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Anja Versteden Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
 • Anja Versteden Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
 • Anja Versteden Fotografie heeft enorm haar best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, iedereen kan desondanks een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • Anja Versteden Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Anja Versteden Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Anja Versteden Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Bij gebruikmaking van de diensten van  Anja Versteden Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Achteraf kan er geen beroep op Anja Versteden Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een usb/pc, etc.
 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct melden tijdens de fotoshoot. Dat geeft Anja Versteden Fotografie namelijk de kans om hierop in te spelen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.
 • Anja Versteden Fotografie kan niet garanderen dat digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 6 maanden nog in haar bezit zijn.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. Anja Versteden Fotografie selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Anja Versteden Fotografie levert de foto’s met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 50,00 per uur.
 • Hopelijk onnodig om te vermelden: Anja Versteden Fotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.  Algemene voorwaarden
2. Auteursrechten van de foto’s
 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Anja Versteden Fotografie.
 • De klant geeft Anja Versteden Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/Facebook/Etsy/Instagram/Pinterest) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email kenbaar te maken. In overleg zullen we mogelijkheden bekijken voor een reportage.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor web gebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Anja Versteden Fotografie. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.
 • Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Anja Versteden Fotografie.
 • Vermeld altijd Anja Versteden Fotografie bij het plaatsen van een foto.
 • Anja Versteden Fotografie levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.
3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen
 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • De (koop)prijs luidt in euro’s.
 • De betaling geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, direct na de shoot via een betaalverzoek of dmv een bankbetaling.
 • Foto’s en bestellingen worden pas geleverd na betaling van het overeengekomen bedrag. 
4. Annuleringsvoorwaarden
 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 • Bij afzegging binnen 24 uur wordt de helft van de kosten van de fotoshoot aan u in rekening gebracht, bij niet opkomen dagen betaalt u de volledige kosten van de fotoshoot.
 • Anja Versteden Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Anja Versteden Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Anja Versteden Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.
5. Cadeaubonnen
 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum te plannen.
6. Privacy & persoonsgegevens

Anja Versteden Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Anja Versteden Fotografie is van toepassing.

Algemene voorwaarden